سامانه پیام کوتاه روابط عمومی بیمارستان لامرد30006721000200