واحد مددکار اجتماعی

 مددکار اجتماعی فردی است حرفه ای که با استفاده از دانش و مهارتهای خاص خود فرد را در جهت حل مشکلش یاری می رساند.
 
مهمترین نقش مددکار اجتماعی در بیمارستان نقش حمایتی و آگاه سازی است و مهمترین هدف آن کمک به افراد، گروهها و یا جامعه است تا بتوانند استقلال شخصی، اجتماعی و رضایت خاطر فردی و اجتماعی به دست آورند.

شرح وظایف این واحد به شرح زیر می باشد:

·         راند روزانه بخش و شناسایی بیماران نیازمند به خدمات مددکاری با هدف افزایش رضایتمندی بیمار و ترخیص امن و به موقع وی.

·         ارزیابی روانی اجتماعی با هدف شناسایی و کشف جنبه های روانشناختی و اجتماعی بیمار و موقعیت او.

·         مشاوه به بیماران و همراهان .

·            تعیین ، تامین و تسهیل نیازهای درمانی و نیازهای مالی بیماران نیازمند.

·         معرفی بیماران بستری شده به مراکز و موسسات حمایتی در صورت نیاز.

·          پيگيري امور بيماران بلاصاحب.

·          بررسي مسائل مربوط به بيماران اتباع خارجي.

·         بررسي وضعيت درمان بيماران فاقد دفترچه درماني.

·         ارجاع بیمارانی که  به خدمات و حمایت های اجتماعی نیاز دارند در زمان ترخيص به مراکز مختلف حمايت اجتماعی.

·         تفهيم حقوق بيماران به آنها و همراهانشان و نيز قوانين موجود در بيمارستان و ايجاد روحيه سازگاري با قوانين موجود در بيمارستان.

·         همکاری با تيم درمان برای مداخله های حرفه ای در زمان Bad news

 

موقعیت فیزیکی واحد مدکار اجتماعی : انتهای راهروی داروخانه - اتاق مددکاری

مسئول واحد: خانم قائدی

شماره تلفن های تماس:  07152721173-07152722101   (داخلی 207)

 

ساعت حضور:     7:30 الی 14:00

 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-15 12:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ