واحد بهبود کیفیت


واحد بهبود کیفیت واحدی است که مسئولیت اجرای وظایفی از قبیل هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در کل بیمارستان، تدوین فهرست اولویت ها و شاخص های بهبود کیفیت بیمارستان، بازنگری و تحلیل داده های حاصل از پایش نتایج اجرای فرآیندها و تدبیر اقدامات اصلاحی را بر عهده دارد. در ادامه با اجزای این واحد و وظایف هر بخش آشنا خواهیم شد.

  
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-6-23 13:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ