درجه ارزشیابی بیمارستان

نوع تخت

مبلغ یک روز

تحت پوشش بیمه

درجه 2

اتاق سه تخته

1,066,000

می باشد

درجه 2

اتاق دو تخته

1,598,000

نمی باشد

درجه 2

اتاق یک تخته

2,131,000

نمی باشد

درجه 2

هزینه همراه

240,000

نمی باشد

درجه 2

نوزاد سالم

533,000

می باشد

درجه 2

نوزاد بیمار

746,000

می باشد

درجه 1

تخت ccu

3,090,000

می باشد

درجه 1

تخت icu

6,180,000

می باشد

درجه 2

تخت نوزاد (زایمان طبیعی)

790,200

می باشد

درجه 2

تخت نوزاد (سزارین)

1,581,200

می باشد

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-23 6:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ