نام پزشکتخصصتلفنآدرس
دکتر علی احمدیقلب و عروق09174927310لامرد - بلوار ولیعصر
دکترسیف زادهمغز و اعصاب52730831درمانگاه باب الحوائج
دکتر اعلائی منشداخلی 09333884451لامرد - بلوار ولیعصر
دکتر اکرمیجراح عمومی5226055لامرد - بلوار ولیعصر
دکتر تعبدیارتوپدی52720630لامرد - بلوار ولیعصر
دکتر علی دوستاطفال09174540795لامرد - بلوار ولیعصر
دکتر هوشمندزنان52726808لامرد - بلوار ولیعصر
دکتر علی قنبریرادیولوژیست09331548857لامرد - بلوار ولیعصر
دکتر قشقاییکلیه مجاری ادراری52720656لامرد - بلوار ولیعصر
دکتر نصیریگوش، حلق، بینی09308603878لامرد - بلوار ولیعصر
دکتر رزم جوییزنان52720802لامرد - بلوار ولیعصر


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-9-13 9:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ