بخش اداریمسئولتلفن
ریاستدکتر احمدی300
مدیریتابراهیم فدائی دولت247
واحد درآمدباقری - خلیلی 299
تجهیزات پزشکیمجتبی ابراهیمی238
رابط it - تغذیهعلی فداغی239
 انبار تدارکاتاحمد احمدی287
تدارکات - اقتصاد و درمانمحمد نیکرو 247
حسابداریباقر آیاره - صداقت203
حقوق و دستمزدحسین آزاد239
روابط عمومیحمید باقری213
 بایگانی اسناد علیزاده238
کارپردازیعبدالحسین امینی296
دبیرخانهخانم علوی246
مدارک پزشکیمجتبی گودرزی287
انبار داروخانهحمزه جوهری نژاد281
لاندرییوسف زمانی293
نقلیهعلی باقری236
جمعدار اموال ابراهیم اسدنژاد287
تاسیساتعباس رئیسی228
ناظر تاسیساتمهدی جهانبانی238
مسئول خدماتیوسف جعفری208
بهداشت محیطخانم قطبی208
مسئول بایگانییوسف علیزاده238
آشپزخانهجلال حسن زاده251
تجهیزات پزشکیمجتبی ابراهیمی284
پایگاه مقاومتعلی باقری237
مرکز تلفنسید محمود علوی0 - 202
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-9-13 9:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ