شرح وظايف دبير كميته نظام پيشنهادات دانشگاه

1- دريافت پيشنهاد از كاركنان و ارائه رسيد به آن ها 

2- راهنماي پيشنهاد دهندگان در رفع اشكال و تكميل فرم پيشنهادها

3- هماهنگي هاي لازم با اعضاي جلسه جهت تشكيل جلسات 

4- طرح پيشنهاد در كميته بر اساس نوبت 

5- اعلام نتايج بررسي پيشنهادها به پيشنهاددهندگان

6- ارسال پيشنهادهاي مصوب جهت اجرا به قسمت هاي ذيربط

7- پيگيري پرداخت پاداش ها و حق الزحمه ها 

8- ثبت و حفظ سوابق پيشنهادها 

9- تهيه صورت جلسه كميته و ارسال به اعضا كميته جهت رويت

10- تهيه و تنظيم انواع فرم هاي پيشنهادها

11- تهيه گزارش عملكرد ماهيانه 

12-تعيين پيشنهادهاي برتر در سطح دانشگاه
بازگشت

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-5-12 8:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ