شرح وظایف رابط طرح تکریم

رابط طرح تكريم : حمید باقری
انجام هماهنگی های اجرائی طرح تکریم در هر واحد
توسعه فرهنگ مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع
بررسی مشکلات و تدوین راه کارهای اجرایی جهت رفع آنها
بررسی و سنجش مستمر میزان رضایت مردم از نحوه ارائه خدمت و ارائه راهکارهای لازم به منظور افزایش سطح رضایت مندی مردم
ارائه راهکار برای تسریع و تسهیل خدمت رسانی به مردم
نظارت بر اجرای طرح در واحدهای مربوطه
آگاه سازی مردم با حقوق و تکالیف خود در ارتباط با دستگاه دولتی
تهیه و تدوین گزارشات دوره ای از پیشرفت طرح در واحدهای مربوط
برگزاری جلسات طرح تکریم ارباب رجوع و ارسال صورتجلسات به دبیرخانه شورای تحول اداری دانشگاه
نظارت بر عملکرد بازرسین طرح تکریم و هدایت و هماهنگی فرایند بازرسی
برگزاری جلسات با بازرسین طرح به منظور تبادل نظر و ارائه راهنمائی های لازم در جهت هر چه بهتر انجام شدن طرح
ارزیابی مستندات اجرائی شدن دستور العمل های طرح تکریم ارباب رجوع
انجام پروژه های علمی و کاربردی در زمینه تکریم مردم
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-6-21 8:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ