مددکار اجتماعی فردی است حرفه ای که با استفاده از دانش و مهارتهای خاص خود فرد را در جهت حل مشکلش یاری می رساند.
 مهمترین نقش مددکار اجتماعی در بیمارستان نقش حمایتی و آگاه سازی است و مهمترین هدف آن کمک به افراد، گروهها و یا جامعه است تا بتوانند استقلال شخصی، اجتماعی و رضایت خاطر فردی و اجتماعی به دست آورند.


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-9-15 9:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ