بخش درمانیمسئولتلفن
مدیر دفتر پرستاریخانم زمانی214
دفتر سوپروایزر آموزشیخانم زاهدی260
بخش اتفاقات خانم سلیمانی210
بخش جراحیخانم پیرایش215
بخش داخلیخانم شبانپور290
زایشگاهخانم دهقان242
سی سی یوخانم پیرایه297
آی سی یوخانم زائری244
اتاق عملخانم حسن زاده212
بیماران خاصخانم کریمی294
ریکاوری اتاق عملحمید بازیار211
سی اس آرحمید بازیار295
پذیرش.........216
پذیرشخانم علوی207
حاکمیت بالینیخانم رضایی255
داروخانهقادری217
مددکار اجتماعینجیمه قائدی254
آزمایشگاهخانم قاسمی218
رادیولوژیمحمود منصوری206
سی تی اسکنادریس رحمانپور243
دفتر بیمهخانم صادقی207
همراه بیمار(بخش داخلی)..........292
همراه بیمار (بخش جراحی)..........286 - 240
همراه بیمار (بخش اتفاقات)..........234
پزشک اتفاقات...........249
نگهبانی بخش جراحیایوب خلیلی225
نگهبانی درب ورودیایوب خلیلی219-220-227
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-9-13 9:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ