کمیته پیشنهادات

ارائه هرگونه ایده و راهکار در قالب نظام پیشنهادها که باعث حل مشکل یا بهبود در فرآیندهای موجود و خدمات سازمان گردد، پیشنهاد نامیده می­شود که توسط کارکنان، مدیران یا سایر ذینفعان سازمان ارائه
می­ شود.

شرح وظایف کمیته پیشنهادات

ضرورت انتقاد از نظام پیشنهادات

پیشنهاد چیست؟

پیشنهادات رسیده به کمیته پیشنهادات


پیشنهادات بررسی شده

پیشنهادات تایید شده

پیشنهادات رد شده


فرم ارائه پیشنهادات

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-5-12 8:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ